Kennismaking, ontwerp en vergunning

Onze werkwijze

00

Kennismaking

Wij nodigen je van harte uit, voor een eerste kennismaking. Onder het genot van een kop koffie, bespreken wij jullie wensen en leren wij elkaar beter kennen.

01

Onderzoek

Elk ontwerp heeft een verhaal, het begint met een wens van de opdrachtgever. Wij zijn er om deze wens vorm te geven en te onderzoeken of dit past binnen de kaders die de gemeente en de overheid stelt. Een plan begint dus met een onderzoek naar de kaders.

02

Schetsontwerp

Zodra de kaders helder en duidelijk zijn zal het eerste idee worden omgevormd naar een schetsontwerp (SO). Dit schetsontwerp presenteren wij aan de opdrachtgever.

03

Voorlopig ontwerp

Na de presentatie van het schetsontwerp, wordt het plan verder uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp (VO). Eventuele opmerkingen op het schetsontwerp zullen in dit stadium worden verwerkt. Het voorlopig ontwerp wordt ter controle naar de opdrachtgever verstuurd. Indien noodzakelijk zal het voorlopig ontwerp ook worden voorgelegd aan de welstandscommissie van de betreffende gemeente.

04

Definitief ontwerp

Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp, volgt het definitief ontwerp (DO). Het definitieve ontwerp zal ook alle zaken omvatten die nodig zijn bij de aanvraag van een eventuele omgevingsvergunning. Denk hierbij aan BENG berekening, daglichtberekeningen, ventilatieberekening en natuurlijk een constructieve berekening. In deze fase zal het definitieve ontwerp dan ook worden ingediend als omgevingsvergunning bij de gemeentelijke instanties.

05

Technisch ontwerp

Na indiening omgevingsvergunningaanvraag wordt het definitieve ontwerp verder doorgewerkt naar een technisch ontwerp (TO). Dit technisch ontwerp omvat alle voor de aannemer benodigde informatie voor het komen tot een goede offerte.

06

Uitvoerend ontwerp

Als laatste fase van het ontwerpproces wordt het technisch ontwerp uitgewerkt naar een uitvoerend ontwerp (UO). Dit zullen de tekeningen zijn die de aannemer straks op de bouw gaat gebruiken om de eerste ideeën werkelijkheid te laten worden.

07

Bouwbegeleidng

Na alle voorbereidigen is het ontwerp nog niet gebouwd. Wellicht de mooiste fase en tevens een zeer intensieve fase. Wij kunnen jullie bij staan in het contact met de aannemers en tijdens de bouw. Zodat er gezamenlijk een fantastisch eindresultaat wordt behaald.